EN

Нанду

Стани дарител

Направи дарение

Обикновено нанду (Rhea americana)

Обикновено нанду (Rhea americana) е голяма птица от семейство Нандута. Обикновеното нанду е разпространено в Аржентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Населява открити пространства с висока тревна растителност и редки храсти, блатисти и пустинни ландшафти. В планините се среща до 2000 м надморска височина. През размножителния период (пролетта и лятото) предпочита местообитания в близост до водоемите. Не лети, при бяг развива скорост до 60 km/h. Обикновено живее на групи от 5 до 30 птици.

Дължината на възрастните птици е 127 – 140 cm, теглото достига 20 – 25 кг и повече. Мъжките са по едри от женските. На външен вид обикновеното нанду прилича на щрауса, но за разлика от него е два пъти по-дребен и има оперение по главата и шията. Краката му са с по 3 пръста, а щраусите имат по два.

Крилата са дълги; птицата ги използва за равновесие по време на бяг. Оперението е в кафяво-сиви тонове с различна интензивност. По правило, мъжките са по тъмни от женските. Сред птиците се срещат и албиноси – с бяло оперение и сини очи. Рулеви пера няма. Младите нанду са сиви, с тъмни надлъжни ивици. В началото на размножителния период възрастния мъжки издава дълбоки и силни звуци – „нан-ду“, от който птицата е получила и своето название.

Нанду се храни с листа, коренища, семена, плодове и с насекоми – скакалци, щурци, дървеници, бръмбари и хлебарки. Понякога ловуват дребни гръбначни животни – гризачи, змии и гущери.

Партньори