Гризачи

Нутрия

Нутрия (блатен бобър) (Муосаstor соурus) Разпространение Родината й е Южна Америка. У нас се среща предимно по поречията на Югоизточна България. Живее по двойки в заблатени местности и около малки…

Африканско бодливо свинче

Африканско бодливо свинче (Hystrix leucura) Африканско бодливо свинче (Hystrix leucura) е от семейство бозайници от разред Гризачи. Тялото на тези дребни гризачи е покрито с тъмнокафява или черна козина и…

Патагонска мара

Патагонска мара (Dolichotis patagonum) Това е едър южноамерикански гризач от род Мари. Видът е разпространен в патагонската част на Аржентина. Поради визуалната прилика със зайците често е наричан и с…

Партньори