EN

Гризачи

Декоративни зайци

Декоративни зайци Семейство зайци принадлежи към разред Зайцеподобни. Доскоро в класификацията се разглеждаха като отделно семейство гризачи. Систематиците приемат, че основно е различието в зъбите и някои други белези, което…

Нутрия

Нутрия (блатен бобър) (Муосаstor соурus) Разпространение Родината й е Южна Америка. У нас се среща предимно по поречията на Югоизточна България. Живее по двойки в заблатени местности и около малки…

Африканско бодливо свинче

Африканско бодливо свинче (Hystrix leucura) Африканско бодливо свинче (Hystrix leucura) е от семейство бозайници от разред Гризачи. Тялото на тези дребни гризачи е покрито с тъмнокафява или черна козина и…

Патагонска мара

Патагонска мара (Dolichotis patagonum) Това е едър южноамерикански гризач от род Мари. Видът е разпространен в патагонската част на Аржентина. Поради визуалната прилика със зайците често е наричан и с…

Партньори