EN

Нутрия

Стани дарител

Направи дарение

Нутрия (блатен бобър) (Муосаstor соурus)

Разпространение

Родината й е Южна Америка. У нас се среща предимно по поречията на Югоизточна България. Живее по двойки в заблатени местности и около малки пресни и солени водоеми, обраснали с блатна растителност.

 

Общи сведения

Нутрията е един от най-едрите гризачи, има късо и дебело тяло, дълга глава с тъпа муцуна, къси уши и дълги мустачки. Плува отлично. Предните й крайници са по-къси, с по пет дълги пръста, приспособени за хващане. Трите средни пръста от петте на сравнително по-дългите задни крайници са съединени с плавателна ципа. Дължината на тялото достига до 55 см, на опашката – до 20 – 35 см, тежи до 10 кг. Покрита е с гъста козина от два пласта – горен от дълги лъскави косми и под него мека, гъста вълна, почти непромокаема. Космената покривка е различно оцветена, преобладава мътносивия цвят в основата до кафявожълтия към върха. Коремът е по-сивокафяв, а гърбът е кестенявокафяв. Срещат се животни с бяла или жълта козина.

 

Хранене

Устройва леговищата си (дупки) с изход на нивото на водата. Камерата е разположена така, че да не се залива и при високи води на реките. Активна е през нощта. Излиза привечер да се храни. Предимно е растителноядна. В менюто й се включват освен блатната и крайводната растителност и семената, плодовете и зелената маса на селскостопанските култури, намиращи се около водоемите – царевица, цвекло, моркови, детелина, люцерна и др. Не яде риба. Животинската храна, доколкото участва в хранителния й спекър, се състои от миди и дребни мекотели.

 

Размножаване

Нутрията няма сезонност за размножаване. Бременността й продължава около 120—130 дни, след което женската ражда 5—6 напълно развити малки. Половата й зрелост настъпва на 5 месеца. Живее 6—10 години.

Партньори