EN

Хищни птици

Хищни птици

Обикновен мишелов

Обикновен мишелов (Buteo buteo) Обикновеният мишелов (Buteo buteo) е средно голяма дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Дължината на тялото му е 55 cm, размаха на крилете 125 cm…

Бухал

Бухал (Bubo bubo) Бухалът (Bubo bubo) е най-едрата нощна граблива птица, срещаща се в България. Дължина на тялото достига до около 67 cm, а тази на крилете – до 1,4…

Щъркел

Бял щъркел (Ciconia ciconia) Белият щъркел (Ciconia ciconia) е вид едра птица, представител на семейство Щъркелови. Гнезди и отглежда потомството си в Европа (включително и България), Северна Африка, Близкия изток…

Белоглав лешояд

Белоглав лешояд (Gyps fulvus) Белоглавият лешояд е едра дневна граблива птица.   Разпространение Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава планини, височини, степи, полупустинни и скалисти райони.…

Партньори