EN

Бухал

Стани дарител

Направи дарение

Бухал (Bubo bubo)

Бухалът (Bubo bubo) е най-едрата нощна граблива птица, срещаща се в България.

Дължина на тялото достига до около 67 cm, а тази на крилете – до 1,4 – 2 m. Теглото им е около 3 kg. Очите и човката му са разположени на своеобразно лице, характерно за семейство птици Совови (Strigidae), принадлежащи към разред Совоподобни.

Обитава обширни територии от Европа и Азия, като избира изолирани от човешкото присъствие места в стари широколистни и иглолистни гори, степи, полупустини, влажни низини и сухи скалисти терени. В България се среща целогодишно. 

Бухалът ловува през нощта. В различните територии, плячка за него могат да бъдат са най-разнообразни животни – плъхове, мишки, зайци. Яде и мърша от тези видове, както и таралежи, змии също и едри насекоми, а понякога дори раци и риба.

Храни се с прилепи, които улавя, докато почиват кацнали, и с почти всички по-дребни птици в ловния му участък. С храненето си, бухалът отдавна е доказал, че е една полезна птица от гледна точка на стопанските интереси на човека.

Брачният период започва през февруари. Гнезди в скални пукнатини на земята и по-рядко в хралупи на дървета. В края на март снася от 2 до 4 яйца на интервал от 2 до 4 дни. Затова излюпените след 35-дневно мътене малки са с различна възраст. Малките започват да летят през юли. Младите бухали стават полово зрели на втората година.

Партньори