EN

Енот

Стани дарител

Направи дарение

Енот, Миеща мечка (Procyon lotor)

Енот, Миеща мечка (Procyon lotor) е средноголям бозайник, разпространен в Северна Америка. След интродукции в средата на 20 век ареалът му се разширил в Европа, Кавказ и Япония. Оригиналният му хабитат са широколистни и смесени гори, но може лесно да се адаптира в планински условия, крайбрежия и дори градски региони, където може да лови вредители.

 

С дължина на тялото 40-70 cм и тегло 4 – 9 кг, енотът е най-големият представител на семейство енотови. Гъстият му подкосъм, който служи за изолация при студено време, заема почти 90 % от сивата му козина. Двете най-интересни приспособления на енота са неговите свръхчувствителни лапи и лицева маска.

 

Тези приспособления имат място в митологията на индианските племена. Проучвания показват, че енотите могат да запомнят неща в период до три години. Принадлежат към групата на всеядните и са обикновено нощни животни.

 

Храната им се състои от безгръбначни, растения и гръбначни.

 

Енотите имат специфично социално поведение. Женските живеят заедно в своя собствена територия, докато мъжките живеят на групи, за да пазят позициите си от нашественици по време на размножителния период. След бременност около 65 дни, женският енот ражда между 2 и 5 малки през пролетта. Тези малки се изоставят от майката през есента.

Партньори