EN

Хищници

Носато мече /Коата/

Стани дарител

Направи дарение

Носато мече /Nasua nasua/

Разпространено е в Южна Америка. Дължината на тялото заедно с опашката достига до 100 см, тежи до 10 кг. Цветът на козината е чернокафяв до сивокафяв, като на корема и вътрешните страни на крайниците става почти жълт. Опашката е пръстеновидно оцветена в жълтокафяво и чернокафяво. Ушите отвън са чернокафяви, а отвътре –  сивожълти.

Те са дневни животни и обикновено живеят в гората. Много добре се катери по дърветата. Храни се с разнообразна растителна и животинска храна – плодове, листа, клонки, яйца, насекоми и ларвите им, птици и др.

Женските обикновено живеят в големи групи, а мъжките обикновено живеят сами.

Размножителният период не е точно установен. Бременността продължава около 70 дни. Ражда най-често 3 – 4 малки. Новородените носати мечета са слепи и безпомощни, но под грижите на майката бързо растат. Полова зрялост настъпва на 1-годишна възраст. В зоологическата градина живее добре и при повече грижи се размножава.

Партньори