EN

Вълк

Стани дарител

Направи дарение

Вълк (Canis lupus)

Вълк (Canis lupus) бозайник от семейство Кучета (Canidae).

 

Общи сведения

Анатомията на вълка се отличава по някои белези от тази на домашното куче. Вълкът обикновено има златистожълти очи, по-дълги крака, по-големи лапи, по-изявена челюст, по-дълга муцуна и мозък, който обикновено е с 30% по–голям от този на кучето. Вълците са високи около 66-80 cm при рамото, а теглото им е около 25-52 kg, като женските са с приблизително 20% по-дребни от мъжките. Дължината на тялото е 1,0-1,5 m, от които 30-50 cm е опашката. Телосложението на вълците е подходящо за дълго бягане — те имат сравнително тесни гърди и силни мускули на гърба и краката. Оцветяването на вълците обикновено е от сиво до сиво-кафяво. То често наподобява цветовете на околната среда. Със стареенето вълците придобиват сивкав нюанс на козината си.

 

Разпространение

Вълците са разпространени почти по целия свят, срещат се главно в Северна Америка, Евразия и Близкия Изток. Те живеят в широк кръг природни условия – гори, тундра, тайга, равнини и планини. Вълците са социални хищници и ловуват на глутници, организирани в стриктна обществена йерархия и водени от алфа мъжки и алфа женска.

 

Лов и хранене

Вълкът е хищник. Методите за ловуване варират от изненадващи нападения до продължителни преследвания. Чрез взаимодействие в глутницата вълците могат да преследват едра плячка с часове.

 

Продължителност на живот  и размножаване

Вълците живеят 6–9 години в диво състояние, като затворени достигат средно до 16 години. Обикновено само алфа двойката в глутницата се размножава. Чифтосването става веднъж годишно, между януари и април. Интересен факт от социалната организация на вълците е, че те обикновено са моногамни – алфа двойката се чифтосва само помежду си. Бременността продължава от 60 до 63 дни, малките се раждат слепи и напълно зависими от майка си. Раждат се средно от 6 до 7. Малките консумират храна, повърната от възрастните, докато станат на 45 дни. След това се хранят с месо, донасяно от членовете на глутницата.

Женските достигат полова зрялост на 2 години, а мъжките — на 3 години. Повечето вълци напускат родната си глутница, когато са на 1-4 години.

Партньори