Новини

Защо се забави ремонтът на зоопарка в Стара Загора?

06 Ное 2020

Защо се забави ремонтът на зоопарка в…

В момента нямаме затруднения и се работи нормално, коментира представителят на фирмата-изпълнител пред stz24.com. Два акта за спиране на строителните дейности са били издадени до сега. „Единият бе поради лошите метеорологични условия, което е нормално при зимни условия, а вторият – заради пандемията и затварянето на градовете и невъзможността на хората да стигнат до работното място, това доведе и до забавяне на доставки на материали, допълни инж. Атанасов.  

Спиране на работата заради лоши зимни условия и трудно достигане до работното място от страна на работниците, заради поставените КПП-та, са сред причините за забавяне на ремонта на зоопарка в Стара Загора. Това обясни представителят на фирмата – изпълнител инж. Симеон Атанасов по време на обсъждане на предложението за промяна в срока за усвояване на съществуващ дългосрочен дълг за финансиране на проекта за реконструкция на зоологическата градина в Стара Загора. 

„Имахме доста проблеми, трябваше да съобразим дейностите с грижите и обслужването на животните, което доведе до забавяне на първоначално направените графици. Всички дейности, които се изпълняват са съобразени със съветите на директора на зоопарка д-р Радослав Михайлов, целта е да се причиняват по-малко неудобства на животните.  Времето, когато бяха затворени градовете имахме много сериозен проблем със стигането на работниците до работа. Почти няма работници, които живеят в Стара Загора. В момента се работи навсякъде, където не се пречи на животните. Времето, което сме изгубили поради една или друга причина, ще бъде наваксано и в следващите шест месеца ще завършим проекта“, категоричен бе в залата инж. Атанасов.  В момента нямаме затруднения и се работи нормално, коментира извън залата представителят на фирмата-изпълнител пред stz24.com.

 Два акта за спиране на строителните дейности са били издадени до сега. „Единият бе поради лошите метеорологични условия, което е нормално при зимни условия, а вторият – заради пандемията и затварянето на градовете и невъзможността на хората да стигнат до работното място, това доведе и до забавяне на доставки на материали, допълни инж. Атанасов.

С 40 гласа „за“ и 7 „въздържали се“ общинските съветници приеха промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“.  Предложението за промяна се отнася до удължаване на периода за усвояване и гратисния период на вече договорения кредит от 18 на 24 месеца, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове. „Строително-ремонтните дейности по Реконструкцията на Зоопарка в Стара Загора започват през месец ноември 2019 година. Срокът за изпълнение на проекта е 360 дни. В началото на 2020 година e издаден Акт Образец 10 от 10.01.2020 година за спиране на строежа във връзка с установена затруднена зимна обстановка за един месец. Със свое решение от 13.03.2020 година Народното събрание обяви извънредно положение. Бе приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. С цел предпазване и ограничаване на разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето на извънредното положение, с Акт Образец 10 от 13.03.2020 година са прекратени строителните дейности за два месеца. След приключване на дейностите по договора за строителство е необходимо допълнително време за окончателно отчитане, приемане, въвеждане в експлоатация и разплащане на извършените строително- монтажни работи. Реконструкцията на Зоопарка се финансира с банков кредит, чийто срок за усвояване и гратисен период изтичат през февруари 2021 година. Отклоненията от планираните времеви графици за изпълнение на строителните дейности отлагат във времето и усвояването на кредита за извършване на плащанията за фактически извършените строително-монтажни работи. С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет да даде съгласие за промяна в срока за усвояване на кредита, включително гратисния период от 18 на 24 месеца с цел успешното финализиране на проекта“, четем и в предложението на кмета Живко Тодоров до ОбС. По време на дебатиране на точката председателят на Общинския съвет Мария Динева обяви, че ще бъде организирана работна среща с изпълнителите на проекта, за да бъдат запознати още по-добре съветниците с работата по реконструкцията на зоопарка.

Светла Тенева
stz24.com

Партньори