EN

Примати

Белораменен капуцин

Стани дарител

Направи дарение

Белорамен капуцин (Cebus capucinus)

Белораменните капуцини (Cebus capucinus) са вид средно големи бозайници от семейство Капуцинови (Cebidae).

Разпространени са в джунглите на Централна Америка и в най-северозападните части на Южна Америка. Живеят на групи, които могат да наброяват повече от 20 екземпляра, както мъжки, така и женски.

Белораменния капуцин е всеяден. Основните му храни са плодове и насекоми. Храни се на всички нива на гората, както и на земята. Методите за намиране на храна включват сваляне на кората на дърветата, претърсване на листната маса, чупене на мъртви клони, търкаляне по камъни и използване на камъни като наковалня за разчупване на твърди плодове. Претенциозната опашка помага при храненето, като поддържа маймуната при търсене на храна под клоните.

Една от необичайните черти на родствената структура на капуцина в сравнение с други видове примати е високата степен на родство в групите, която е резултат от дългото пребиваване на алфа-самеца, който създава по-голямата част от потомството. Известно е, че при този вид алфа-мъжкарите запазват позициите си до 17 години и това ги поставя в необичайното положение да са на разположение за потомство на своите дъщери и внучки, които създават първото си потомство на около 6-7-годишна възраст. Обикновено обаче алфа-самецът не се размножава със собствените си дъщери, въпреки че е баща на почти цялото потомство,

Капуцините се смятат за едни от най-интелигентните маймуни от Новия свят; те са обект на много изследвания на поведението и интелигентността. Смята се, че интелигентността на капуцините е адаптация, която подпомага хранителните им навици; те разчитат на ефимерни източници на храна, които може да са трудни за намиране. В едно конкретно проучване, проведено през 2007 г., е установено, че капуцините са сред десетте най-интелигентни примати, на второ място след маймуните паяци сред маймуните от Новия свят.

Партньори