EN

Птици

В зоопаркът се отглеждат около 400 екземпляра от приблизително 80 вида бозайници, птици и земноводни. Могат да се видят животни от почти всички континенти: Европа - кафява мечка, благороден елен, сърна, рис, вълк, лисица, Азия - тигри, як, Северна Америка - енот, Южна Америка - ягуар, лама, Африка - лъв, щраус и Австралия - ему, папагали.

Птици

Зърноядни птици

Изображение 114
Разгледай
Обикновен паун
Изображение 116
Разгледай
Дива пуйка
Изображение 118
Разгледай
Токачка
Изображение 120
Разгледай
Сребърен фазан
Изображение 122
Разгледай
Златен фазан
Изображение 124
Разгледай
Диамантен фазан
Изображение 126
Разгледай
Гълъби
Изображение 129
Разгледай
Кокошки копринки

Безкрили птици

Изображение 137
Разгледай
Нанду
Изображение 135
Разгледай
Ему
Изображение 131
Разгледай
Щраус

Водоплаващи птици

Изображение 142
Разгледай
Мускусна патица
Изображение 145
Разгледай
Белочела гъска

Хищни птици

Изображение 153
Разгледай
Бухал
Изображение 151
Разгледай
Щъркел
Изображение 149
Разгледай
Белоглав лешояд

Папагали

Изображение 157
Разгледай
Папагал Корела

Партньори