EN

Зърноядни птици

Дива пуйка

Стани дарител

Направи дарение

Дива пуйка (Meleagris gallopavo)

Описание

Дивата пуйка е едра птица с дължина 100-120 см., като 40% се падат на опашката. Мъжките тежат около 8,0 кг., а женските 3-3,5 кг.. Краката са високи с бледо виолетово или светло червеникаво оцветяване. Окраската на оперението е тъмна със зеленикав блясък на перата, като опашните пера и тези на крилата са с напречни бели линии. Главата и шията са голи без пера и оцветени в светло синьо с червени перли, като над очите и небцето са тъмносини. В основата на клюна от горната част на главата пуйката има израстък, които в зависимост от състоянието на пуйката се удължава и скъсява.

 

Размножаване

Женската снася до 15 яйца с бледожълт цвят и множество кафеникаво-червени точки. Мътят яйцата в продължение на 28 дни. Пилетата напускат гнездото една нощ след излюпването.

 

Разпространение

Дивата пуйка е разпространена, в Северна и Източна Америка. Тя е едно от най- късно одомашнените животни, отглеждана в Централна Америка (Мексико) от края на XV век. В Европа е пренесена в началото на XVI век.

Партньори