EN

Зърноядни птици

Обикновен паун

Стани дарител

Направи дарение

Обикновен паун (Pavo cristatus)

Обикновен паун (Pavo cristatus) е едра птица от семейство Фазанови.

 

Разпространение

Видът е широко разпространен в Пакистан, Индия и Шри Ланка на надморска височина до 2000 м. Ареалът му на местообитание обхваща районите южно и източно от река Инд, в Джаму и Кашмир, източен Асам, южен Мизорам и целия Индийски полуостров. Обитава както джунгли и горски местности така и обработваеми земи в близост до селищата.

Макар, че е пренесен доста рано в Средиземноморието широко разпространение в Европа намира след походите на Александър Велики в Индия. Одомашняването му е спомогнало видът да се разпространи във всички части на света.

Паунът е защитен вид. Той е напълно защитен от Закона за индийските диви животни от 1972 г. Видът е обявен за националната птица на Индия.

 

Описание

При паунът е ясно изразен половия диморфизъм. Мъжките са ярко оцветени с дълги пера на опашката, които по дължината си имат характерни „очи“. Дължината на тялото е около 100 – 125 cm, а опашката 40—200 cm. Мъжките тежат 4 – 6 kg, а теглото на женските варира от 2,75 до 4 kg. Главата и шията са със син цвят, гърбът е зелен, а долната част на тялото е черна. Женските са сивкави на цвят, по-невзрачни и не притежават удължена опашка. Оперението на мъжките до 1,5 година наподобява това на женските. Характерното оцветяване в пълната си яркост развиват до към третата година. Продължителността на живота е около 20 години.

 

Размножаване

Паунът е полигамна птица. Мъжките живеят в групи с по 3 до 5 женски. Половата зрялост настъпва на две три годишна възраст. Сезонът на чифтосването продължава от април до септември. Снасят по 4 – 10 яйца на земята. Птиците отглеждани като декоративни животни снасят три пъти годишно. Инкубацията продължава 28 дена.

Партньори