News

Зоопарк Стара Загора сътрудничи на Фонда за дивата флора и фауна за подсилване на популацията на елени в естествената им среда

03 Nov 2023

Зоопарк Стара Загора сътрудничи на Фонда за…

Partners